Prvnch 5 otzek na novou edici


P?ed dv?ma dny tj. 22.7.09 vyvoj?i odpov?d?li na prvnch 5 otzek tkajcch se nov edice Renegade. Dal otzky budou zodpov?zeny ji brzy.


1. otzka: Budou v nov edici karty i na 1 orb?

Odpov??: Ano

2. otzka: Budou tam pouze multi color orb karty (T2 a vy, nap?klad Bloodhorn) v nov edici nebo tu budou nov T2+ mono color karty? Bude tam tak T3 mono barevn karty jako v dnen dob? , to nem cenu budovat 3 orbovy balk te barvy v PvP?

Odpov??: Nov edice bude funk?n jak pro multi color karty tak pro mono color karty.

3. otzka: Mte v myslu ud?lat vce zm?n pro vyrovnvn po upgrade 3 v Twilight edici (nap?. opravy, kter oslab vechny CC nebo oslabuje fire v T1)?

Odpov??: M?eme pout n?kolik zm?n pro vyrovnvn sem a tam, nebo? n?kter z novch karet umo?uj nevyven jak se jen tak nevid. Obecn? plat, e to nen zvisl na konkrtnm vydn. Karty, kter jsou p?edm?tem zm?ny se obvykle dopl?uj do seznamu jako prvn.

4. otzka: Budete uplat?ovat zm?ny 3 Upgradu po obdren konstruktivn kritiky a nvrhu na lep vyven?

Odpov??: Vdy vtme konstruktivn kritiku. Karty, kter byly publikovny se v?tinou pouze zm?n, pokud existuj obrovsk vyrovnvac otzky.

5. otzka: Oficiln?, zm?n se karty pokud budou povaovny za "gamebreaking". Jak karta m?e zskat tento status (nap?. v p?pad?, e 2 kartov combo by zaru?ovalo vhru pro hr?e, to by bylo dostate?n pro ozna?en jedn z karet "gamebreaking")?

Odpov??: Obecn? ?e?eno, gamebreaking karty jsou mimo?dn? siln a nem?ete jim snadno ?elit. Skute?nost, e n?kter karty jsou v kombinaci velmi efektivn je v naem zjmu. Karty, kter jsou p?li slab a ani zdaleka se nepovauj za gamebreaking mohou tak bt ve Watch listu. Pot?ebujeme uite?nou zp?tnou vazbu od komunity s dobrmy rozhodnutmy. Pot, co jsme zm?nili karty, m?e bt na Watch listu druh tv? karty. Obvykle budeme shroma?ovat zp?tnou vazbu tkajc se t?chto karet b?hem 2 tdn?, pokud se p?jde na dobr ?een problmu, prob?hnou nezbytn zm?ny.


Tak to byly odpov?di vvoj?? pro tento tden.Nekolikrt jsme se zmnili o Watch listu a tak pro vs mme jete pr novinek: Byla p?idna Mind Control. Poskytn?te nm prosm sv?j nzor ve Watch listu. Je to tak pro ns jednodu, abychom posoudili nsledky tto karty, a p?ili s monmi zm?nami v p?pad? pot?eby.

napsal Bamboos dne 24.07.2009

Komentáře

Pro přidání komentářů se musíte přihlásit!


Zatím nebyl přidán žádný komentář, chceš být první?
Přihlášení

Jmeno:

Heslo:Zapomněli jste heslo?

Guilda

Chcete hrát a nemáte s kým? Potřebujete poradit s mapou? Lámete si hlavu s Deckem? Tak právě pro vás je tady nová N-Games Guilda Více informací ve foru.


Oficiální VT server ventrilo

verze ventrila: 2.1.4
Hostname: vt.gamepark.cz
Port: 3784
Heslo: mravenec
Uprostřed seznamu místnost PW a tam grupa 1 nebo 2
Heslo do PW místností: oink

Spolupráce

Seo servis Zpětné odkazy
Na začátek stránky